27/08/2018

Akkoord over invoering mobiliteitsbudget

Share:

In ons land zijn er ongeveer 5,7 miljoen auto’s op de baan, 1 op 5 daarvan zijn ingeschreven als bedrijfswagen. Bovendien is het aantal bedrijfswagens in 2017 met ruim 3 procent gestegen. En dat terwijl iedereen het er over eens is:het aantal auto’s moet naar benedenen we moeten overstappen naar multimodale oplossingen.

In ons land zijn er ongeveer 5,7 miljoen auto’s op de baan, 1 op 5 daarvan zijn ingeschreven als bedrijfswagen. Bovendien is het aantal bedrijfswagens in 2017 met ruim 3 procent gestegen. En dat terwijl iedereen het er over eens is: het aantal auto’s moet naar beneden en we moeten overstappen naar multimodale oplossingen. Met het mobiliteitsbudget, ten laatste op 1 januari 2019 in voege, maken we een stap in de goede richting.

Bedrijfswagen inruilen voor extra euro’s

Om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen hadden onze beleidsmakers eerder al een eerste maatregel uitgewerkt, de zogenaamde mobiliteitsvergoeding of “cash for car”. Het principe is heel simpel: werknemers die een bedrijfswagen hebben, kunnen die inruilen voor geld, dat ze vrij kunnen spenderen. Tot op vandaag is de interesse zeer beperkt.

Nadenken over alternatief woon-werkverkeer

Een alternatief om het mobiliteitskluwen te ontwarren is het zogenaamde mobiliteitsbudget. Hier kunnen werknemers met een bedrijfswagen (of wie hiervoor in aanmerking komt) hun auto inruilen voor een milieuvriendelijker model. Het niet-opgenomen budget wordt omgezet in een mobiliteitsbudget, geld dat ze kunnen gebruiken voor duurzame vervoersmiddelen (trein, tram, bus, fiets, deelauto,…) of huisvestingskosten als de werknemer dichter bij het werk gaat wonen. Hiervoor geldt een fiscaal gunstregime. Als er dan nog budget overschiet, krijgt de werknemer het saldo uitbetaald. 

Beheer van het mobiliteitsbudget

Een auto inruilen voor cash geld, wat betreft loonadministratie is dit – misschien kort door de bocht – piece of cake. De voorwaarden zijn gekend, de rekensommen kunnen gemaakt worden en dan is het een kwestie van deze te implementeren in het loonverwerkingssysteem.

Het beheren van een mobiliteitsbudget is een ander paar mouwen. Zo’n budget kan uitsluitend gebruikt worden voor andere duurzame vervoersmiddelen en vraagt dus een efficiënt beheer. Binnen Modalizy hebben we vandaag al een oplossing, waarbij variabele budgetten kunnen worden toegewezen aan één of meerdere (groepen van) gebruikers. Uiteraard houden wij de vinger aan de pols en zullen we inspelen op eventuele wijzigingen binnen het “mobiliteitsbudget” dat vandaag op tafel ligt. In het najaar van 2018 zullen de huidige plannen waarschijnlijk nog hier en daar bijgestuurd worden om wellicht live te gaan vanaf 1 januari 2019.

  2024 Modalizy

| Legal notices | Privacy

Modalizy SA - Av. Général Baron Empain 21, 1150 BRUSSELS - BE 0634.782.747