25/05/2020

Een unieke gelegenheid om na te denken over onze mobiliteit

Delen:

Stel dat de coronacrisis als een katalysator zou werken om een meer flexibel en duurzaam mobiliteitsbeleid uit te rollen in onze bedrijven?

In het Chinees wordt het woord “crisis” met twee karakters geschreven: het eerste (wei) betekent “gevaar”, het tweede (ji) verwijst naar “een gelegenheid tot verandering”. Het valt niet te ontkennen dat de economische en sanitaire crisis die het coronavirus teweegbracht zowel het een als het ander inhoudt: een angstwekkende dreiging, maar ook een historisch kantelmoment dat – misschien – kan uitmonden in een andere wereld.

Op het vlak van mobiliteit heeft de lockdown de burgers in ieder geval tot denken aangezet. Zij zijn er zich bewust van geworden dat we een mobiliteitsmodel dat volledig is afgestemd op koning auto, misschien in vraag moeten stellen. Tijdens deze lange weken van lockdown hadden werkgevers en werknemers geen andere keuze dan nieuwe manieren van werken uit te vinden. Blijven we bereid om onze kostbare tijd dag na dag op te offeren in de file? Zouden we die tijd niet beter kunnen besteden aan leuke momenten met de familie of aan recreatieve, sportieve of artistieke hobby’s?

De eerste signalen lijken aan te tonen dat de gezondheidscrisis een ongeziene impact had op de manier waarop burgers mobiliteit opvatten. In een studie door adviesbureau Espaces-Mobilités[1] is 75 % van de respondenten van oordeel dat het tijd is om het mobiliteitsbeleid en het beheer van de openbare ruimte bij te sturen. 62 % pleit voor meer ruimte voor voetgangers en 70 % is voorstander van nieuwe fietspaden. In het Brussels Gewest werden overigens al een aantal initiatieven in die richting ondernomen, ook al gaat het in het huidige stadium slechts om tijdelijke maatregelen.

Modalizy moedigt ‘smart mobility’ aan

Wat de goede voornemens in het post-COVID tijdperk betreft, verklaart 43 % van de in deze studie bevraagde personen dat ze gedeeltelijk tot volledig hun eigen mobiliteitsgewoonten zullen wijzigen na de lockdown en dat ze onder meer voorrang gaan geven aan zachte mobiliteit (fiets of step) en aan gedeelde mobiliteitsoplossingen.

“Het valt niet te ontkennen dat de coronacrisis als een katalysator heeft gewerkt en dat bedrijven er alle belang bij hebben om deze opportuniteit voor verandering aan te grijpen. Dit is het uitgelezen moment om een meer flexibel en duurzaam mobiliteitsbeleid uit te rollen”, zo argumenteert Etienne Rigo, CEO van Modalizy. “De overheid zou er ook voordeel bij doen, wetende dat files in België tussen 1 % en 2 % van het bbp afromen, dit volgens cijfers van de OESO. Files verminderen zou dit verlies aan nationale rijkdom kunnen beperken, wat toch geen onbelangrijk argument is in de huidige context van fors teruggevallen economische groei.”

De opmars van de fiets

Volgens de enquête van Espaces-Mobilités was de fiets vóór de coronacrisis het belangrijkste vervoermiddel voor 19 % van de ondervraagde (meer dan 30 % in Brussel). Na de crisis zou 34 % bereid zijn om zich vaker met de fiets te verplaatsen. Het enthousiasme voor de tweewieler is vooral te merken in de straten van de hoofdstad. En de Brusselse beleidsmakers hadden daar oren naar door op het gewestelijk grondgebied “slow streets” en 40 km aan tijdelijke fietspaden te creëren. Deze noodmaatregelen beantwoorden in feite aan de prioriteiten van het mobiliteitsplan Good Move, dat begin dit jaar werd goedgekeurd en dat de ambitie koestert om tegen 2030 het autoverkeer in de stad drastisch terug te dringen.

“De fiets, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer, is een vervoersmodus die te allen prijze aangemoedigd moet worden. Vandaar dat het voortaan ook mogelijk is om met de Modalizy-kaart een fiets aan te kopen in de gespecialiseerde handel. De huidige crisis biedt een unieke gelegenheid voor een globale denkoefening over mobiliteit en wij zijn bijzonder tevreden daaraan te kunnen bijdragen met een aantal innovatieve oplossingen”, besluit Etienne Rigo.

  2024 Modalizy. Alle rechten voorbehouden

| Wettelijke Vermeldingen | Privacy policy

Modalizy SA - Av. Général Baron Empain 21, 1150 BRUXELLES - BE 0634.782.747