18/05/2021

Het mobiliteitsbudget is binnenkort beschikbaar voor al uw medewerkers!

Share:

Evolueren naar een groener wagenpark

Evolueren naar een groener wagenpark: dat was één van de doelen die vermeld stond in het regeerakkoord en waarover vannacht een consensus is bereikt. Tegen 2026 zullen alleen elektrische bedrijfswagens en emissieneutrale auto's een belastingvoordeel genieten. Het doel is de CO2-uitstoot te verminderen en over te schakelen op groenere vervoersmiddelen. 

Vanaf 2023 zal de fiscale aftrekbaarheid van benzine- en dieselauto's elk jaar afnemen om bedrijven aan te moedigen over te schakelen op emissieneutrale auto's.

Dit zal gepaard gaan met andere maatregelen om deze overgang naar een groenere mobiliteit te vergemakkelijken:

- Een belastingvermindering voor elke persoon of onderneming die een elektrisch laadstation installeert.
- Er zullen nieuwe openbare laadpunten worden gecreëerd. 
- Bedrijven zullen profiteren van een belastingaftrek van 100% voor elektrische auto's en zero-emissie voertuigen.
- Het mobiliteitsbudget wordt flexibeler en toegankelijker voor alle werknemers. 

De nieuwe hervorming van de regering zal leiden tot een toename van het aantal elektrische wagens op de weg, maar een eerste vereiste is de aanzienlijke toename van het aantal elektrische laadstations in België.

Het mobiliteitsbudget: op naar eenvoudigere spelregels

Werkgevers aanmoedigen om over te schakelen op een groener type voertuig beantwoordt aan de klimaatdoelstellingen, maar zal geen effect hebben op de mobiliteit. Kiezen voor een groener voertuig is zeker een zeer goede zaak voor het milieu, maar zal het aantal auto’s op de baan niet meteen doen afnemen. Om dat doel te bereiken moeten we ook het gebruik van duurzame vervoersmiddelen aanmoedigen. Het kernkabinet heeft daarom beslist werkgevers toe te staan alle werknemers een mobiliteitsbudget aan te bieden. Dit mobiliteitsbudget zal dus ook toegankelijk worden voor werknemers die geen recht hebben op een bedrijfswagen.

Een mobiliteitsbudget voor alle werknemers is dus zowel een ecologische als een duurzame mobiliteitsoplossing. Het biedt werknemers de mogelijkheid te kiezen, of het nu een fiets, een bus, een tram,…  is. Het mobiliteitsbudget geeft werknemers de vrijheid om hun vervoermiddel te variëren en zo het wegverkeer te verminderen en de CO2-uitstoot terug te dringen.

Een groener milieu en betere mobiliteit, met het mobiliteitsbudget is het mogelijk!

  2024 Modalizy

| Legal notices | Privacy

Modalizy SA - Av. Général Baron Empain 21, 1150 BRUSSELS - BE 0634.782.747