04/10/2021

Kies voor jouw bedrijf voor het mobiliteitsbudget

Share:

Waarom wordt het steeds interessanter om te kiezen voor een mobiliteitsbudget binnen uw bedrijf?

Waarom wordt het steeds interessanter om te kiezen voor een mobiliteitsbudget binnen uw bedrijf?

Het nieuwe werkmodel zet werknemers ertoe aan de bedrijfswagen te laten staan ten voordele van andere mobiliteitsmiddelen.

Het welzijn van uw werknemers is de sleutel tot een optimale productiviteit. Covid heeft de manier waarop wij ons verplaatsen op de proef gesteld, nu telewerken deel is gaan uitmaken van het dagelijks leven van de werknemers. Maar dit nieuwe werkmodel leidt er ook toe dat we opnieuw moeten nadenken over de mobiliteit van de werknemers van morgen. Het aantal face-to-face dagen in het bedrijf is gedaald en daardoor ook het aantal verplaatsingen voor het werk. Anderzijds zal de mobiliteit ook meer multimodaal worden. Naast de traditionele auto komen er andere vormen van mobiliteit bij, zoals fietsen, scooters, openbaar vervoer, maar ook elektrische auto's.

Een nieuwe generatie die minder en minder geïnteresseerd is in de auto

De nieuwe generaties van vandaag hebben minder behoefte om voor elke verplaatsing de auto te gebruiken. Het bewijs is dat jongeren steeds later hun rijbewijs halen in vergelijking met twintig jaar geleden. De auto is één manier om je te verplaatsen, maar er zijn veel alternatieven, vooral in steden. Het mobiliteitsbeleid in grote steden bevordert ook duidelijk alternatieve vormen van verplaatsen door fietspaden en voetgangersstraten uit te breiden ten koste van autostroken. Bovendien wordt het aanbod van openbaar vervoer vergroot. Win de zogenaamde war on talent door werknemers andere of extra voordelen zoals mobiliteit aan te bieden.

Welke rol kunt u als werkgever spelen?

Als werkgever kunt u deze multimodale mobiliteit aanmoedigen door uw werknemers de mogelijkheid te bieden hun vervoerswijze te kiezen en "groene" mobiliteit aan te moedigen door hen openbaarvervoerkaartjes terug te betalen of een vergoeding te betalen voor het fietsen naar kantoor.

Door werknemers een mobiliteitsbudget toe te kennen, kunt u hen laten kiezen uit verschillende vervoersmiddelen, maar 'groene' verplaatsingen met de fiets of het openbaar vervoer belonen. Daarnaast kunt u werknemers met een bedrijfswagen ook aanmoedigen om voor een elektrische, hybride of zuinige wagen te kiezen door hen premies voor deze keuze te geven.

Groene mobiliteit is een maatschappelijke doelstelling met een vermindering van de CO2-uitstoot met 30% tegen 2023 die ons allen aanbelangt, burgers, werknemers en werkgevers. Wij kunnen allen bijdragen tot het welslagen van deze doelstelling. U, de werkgever, kunt uw steentje bijdragen door de groene verplaatsingen van uw werknemers te belonen. En wij zijn er om u te helpen dit doel met gemak te bereiken.

  2024 Modalizy

| Legal notices | Privacy

Modalizy SA - Av. Général Baron Empain 21, 1150 BRUSSELS - BE 0634.782.747