16/05/2022

Zeg vaarwel tegen je auto en verplaats je gratis door heel België!

Share:

Brussel'Air premie: laat je plaat schrappen en ontvang tot 900 euro.

De afgelopen jaren is de vergroening van onze hoofdstad een belangrijke doelstelling geworden en binnenkort zullen talrijke initiatieven genomen worden om de levenskwaliteit in de stad te verbeteren. De komende jaren zal het aantal fietspaden, voetgangerspaden, metro's, trams en bussen toenemen om de verkeersopstoppingen, de vervuiling, de stress en de geluidsoverlast te verminderen.

Een budget van 5,2 miljard euro zal worden besteed aan de modernisering, de uitbreiding en de vergroting van de dichtheid van het openbaarvervoernetwerk. Dit zal zorgen voor meer rechtstreekse trajecten, kortere wachttijden en een toegankelijker openbaar vervoer in Brussel.

Anderzijds zullen, naast het feit dat de brandstofprijzen een historisch hoog peil hebben bereikt, het rijden en parkeren in de hoofdstad steeds ingewikkelder worden.

Zoals je wellicht hebt vernomen, is het parkeren in de hoofdstad vanaf 1 mei ingrijpend veranderd. In de hele stad Brussel is namelijk een nieuw parkeerplan in werking geworden. Het is de bedoeling lang parkeren in openbare parkeergarages aan te moedigen en de plaatsen op straat vrij te houden voor snelle verplaatsingen. Deze veranderingen zullen meer ruimte vrijmaken, de koolstofvoetafdruk verkleinen en de geluidsoverlast verminderen.

Een andere belangrijke wijziging is dat het niet langer mogelijk zal zijn een derde bewonerskaart voor hetzelfde huishouden te hebben. De prijs van de tweede kaart is gestegen van 50 naar 110 euro. Anderzijds is de prijs van fietsboxpassen verlaagd van 60 naar 10 euro en komen er nieuwe voorzieningen voor voetgangers en fietsers. 

Bovendien mogen EURO 4-dieselvoertuigen vanaf 1 juli niet meer rijden in de LEZ (Brussel-Hoofdstad, Antwerpen, Gent). Concreet hebben deze maatregelen tot doel het aantal geparkeerde voertuigen in de zones rond de stad te beperken, "foutparkeren" te ontmoedigen en de koolstofvoetafdruk te verkleinen. Zo wensen ze de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren.

En wat als we je vertellen dat het opgeven van je auto ten gunste van een zachtere vorm van mobiliteit je tot 900 euro kan opleveren?

Met de nieuwe bonus voor Brussel'Air voert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de strijd tegen luchtverontreiniging door het autoverkeer op. Het doel van deze premie is Brusselse automobilisten ertoe aan te zetten de auto te laten staan en te kiezen voor meer duurzame mobiliteit.

Modalizy steunt dit initiatief. In samenwerking met Brussel'Air kan een budget tot 900 euro op onze Modalizy Flex kaarten gezet worden. Deze premie is beschikbaar voor iedereen die zijn nummerplaat op of na 4 april 2021 heeft laten schrappen.

Ga naar overal in België met het vervoermiddel dat jij verkiest. Beperk je ook niet tot slechts één vervoermiddel! Gebruik een fiets op zonnige dagen, een deelauto of de trein op regenachtige dagen en een taxi om thuis te komen van een gezellig feestje.

Met Modalizy kies je het vervoermiddel dat bij jou past!

Vraag je je af of je recht hebt op de Bruxell'Air bonus? Klik hier voor meer informatie.

 

  2024 Modalizy

| Legal notices | Privacy

Modalizy SA - Av. Général Baron Empain 21, 1150 BRUSSELS - BE 0634.782.747